Projektoví partneři

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. – vedoucí partner projektu. 

Povodí Moravy, s.p. – hlavní přeshraniční partner.

Partneři bez finanční účasti: Jihomoravský kraj, Trnavský samosprávny kraj.