Cíle projektu

Zpevnění koruny PB hráze Moravy zakalením od ř. km 93,4 po ř. km 96,6 (Skařinská hráz) a zpevnění koruny LB hráze Moravy zakalením od ř. km 92,75 po ř. km 97,5 umožní přístup v době povodní pro mechanismy správce toku nebo integrovaného záchranného systému.

Odtěžení nánosů z bermy po obou březích Moravy zvýší kapacitu koryta, umožní efektivní využití odtěženého materiálu k dorovnání hrází, zabezpečení filtrační stability těchto hrází a vytvoření azylů pro zvěř v době povodní.

Odstranění horní betonové stavby stávajícího nefunkčního jezu Moravská Nová Ves – Kopčany výrazně zlepší průtokové poměry při povodňových situacích v úseku Lanžhotského mostu. Rovněž umožní nerušený pohyb ryb a dalších vodních živočichů a zvýší tak možnost jejich migrace.

Rovněž dojde k odstranění zbytků konstrukcí bývalého mostu Hodonín – Holíč (ř. km 100,762), představujících během povodní nebezpečnou překážku.